قصه صوتی بابا بزرگ نجار از پگاه قصه گو

در این صفحه شما می توانید به داستان صوتی بابا بزرگ نجار گوش دهید.

افزودن دیدگاه جدید

کاربر گرامی شماره تماس، ایمیل شما به هیچ عنوان روی وب سایت رادیوکودک نمایش داده نخواهد شد. اگر می خواهید نام شما نیز بصورت عمومی نمایش داده نشود از عبارت "ناشناس" استفاده نمائید. برای مشاهده بازخوردهای بیشتر در این قسمت کلیک کنید.
.
اسم من کاتریناست. من ی ایتالیا زندگی می کنم. من ۷ سال دارم. من عاشق قصه های شما هستم.
کاترینا
پرسش و پاسخ

اطلاعات تماس:

.۷۷۱۹۱۶۵۹ .۷۷۱۸۹۶۲۴

اپلیکیشن را نصب کنید