قصه های کودکانه برای خواب صوتی

در این صفحه شما می توانید قصه های کودکانه بسیاری برای خواب کودک خود بصورت صوتی را از این صفحه دانلود کنید.

توضیحات بیشترتوضیحات کمتر

تب‌های اولیه

۰۰:۰۰
۰۰:۰۰

قصه صوتی ۱۵ دقیقه ای آرزوی خرگوش از پگاه قصه گو

دو تا مرد بودند که در همسایگی همدیگه زندگی می کردند . اسم یکیشون دانا و اسم یکی دیگه نادان بود.

اونا رابطه های خیلی خوبه باهم داشتند.

خیلی موقع ها در طول روز باهم می نشستند و از آرزو هاشون برای همدیگه می گفتند.

یکروز همینجور...

یک پسری بود بچه ها بنام پاتریک ، پاتریک مدرسه میرفت اما از این خیلی بدش می اومد که وقتی بیاد خونه تکلیف مدرسه اش رو انجام بده ، میدونید چرا ؟ چون اون عاشق  بدمینتون بازی کردن و فیلم نگاه کردن بود . دوست داشت وقتی از مدرسه میاد بازی کنه ، فیلم...

۰۰:۰۰
۰۰:۰۰

در این صفحه شما می توانید به داستان صوتی بابا بزرگ نجار گوش دهید.

پگاه قصه گو
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰

شما می توانید قصه صوتی خروس دانا را از این قسمت مشاهده کنید.

۰۰:۰۰
۰۰:۰۰

شما در این صفحه می توانید داستان صوتی ویلن آوازه خوان را گوش کنید. ما خوشحال می شویم اگر چند خطی برای ما از داستان صوتی ای که گوش کردید بنویسید.

شما در این صفحه می توانید داستان صوتی نمکی را گوش کنید. ما خوشحال می شویم اگر چند خطی برای ما از داستان صوتی ای که گوش کردید بنویسید.

در این صفحه شما می توانید به داستان صوتی در دیزی بازه گوش دهید.

شما در این صفحه می توانید قصه صوتی کودکانه قصه صوتی کودکانه کی از همه بزرگتره؟ را گوش کنید. ما خوشحال می شویم اگر چند خطی برای ما از داستان صوتی ای که گوش کردید بنویسید.

شما در این صفحه می توانید قصه صوتی کودکانه دهکده مهربانی کی از همه بزرگتره؟ را گوش کنید. ما خوشحال می شویم اگر چند خطی برای ما از داستان صوتی ای که گوش کردید بنویسید.

شما در این صفحه می توانید قصه صوتی کودکانه هری و گلدان برنجی را گوش کنید. ما خوشحال می شویم اگر چند خطی برای ما از داستان صوتی ای که گوش کردید بنویسید.

شما می توانید به قصه صوتی گنج بزرگ در این صفحه گوش کنید.

شما می توانید به داستان صوتی میوه عجیب در این صفحه گوش دهید.

می توانید از این قسمت قصه صوتی من آرزو دارم را گوش کنید.

شما می توانید در این صفحه به قصه صوتی یاسمن و خروس گوش دهید.

شما می توانید "قصه صوتی گوسفندی که خیلی کوچک بود" از این قسمت گوش کنید.

در این صفحه شما داستان صوتی یه آسمان فرشته را مشاهده می کنید و می توانید به آن گوش دهید.