قصه صوتی کودکانه لاک‌پشت باهوش

پیرمردی در این داستان مزرعه ای داشته که هر روز در اون مزرعه می دیده که مقداری از بوته هایی که کاشته همگی کنده و خراب شده اند، بعد از چند روز که از بررسی می کند می بیند لاک پشتی بزرگ به مرزعه او می آید و از محصولات مزرعه او استفاده می کند. پیرمرد لاک پشت را گرفته و تصمیم میگیرد او را تنبیه کند، لاک پشت از او می خواهد که به جنگل بروند و هر حیوانی که پیشنهاد مجازات برای لاک پشت داد برای اون انجام دهند اما در این میان لاک پشت از ذکاوت خود استفاده کرده و پیشنهاداتی به پیرمرد و حیوانات جنگل می دهد.

نمایش بازخورد های بیشتر

افزودن دیدگاه جدید

کاربر گرامی شماره تماس، ایمیل شما به هیچ عنوان روی وب سایت رادیوکودک نمایش داده نخواهد شد. اگر می خواهید نام شما نیز بصورت عمومی نمایش داده نشود از عبارت "ناشناس" استفاده نمائید. برای مشاهده بازخوردهای بیشتر در این قسمت کلیک کنید.