متن شعر کودکانه صوتی

شما در این صفحه می توانید متن و صوت شعرهای کودکانه را مشاهده کنید.

توضیحات بیشترتوضیحات کمتر

تب‌های اولیه

یه گل دارم تو گلدون گذاشتمش تو ایوون گلم می خواست بخوابه آفتاب به روش بتابه شاپرکه از راه رسید برگای اونو بوسید گلم از خواب بیدار شد بعدش چی شد؟ بهار شد
یه شب که من خوابیدم خواب عجیبی دیدم خواب می دیدم یه مورچه ام یه مورچه سیاهم کوچولو ریزه میزه یه خورده قد کوتاهم خواب می دیدم بار می برم دونه به انبار می برم همراه چند تا مورچه رد شدم از یه کوچه اون کوچه خیلی تنگ بود میون راه یه سنگ بود جلوی پامو...
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
همگی یه روز با همدیگه رفته بودیم به گردش عروسک ناز و خوشگلم انگاری بوده سردش گفتم بهش چیزی بپوش حرفمو گوش نکردش حرفمو گوش نکردش عروسک من سرما خورد  با عطسه هاش سرمو برد گریه میکرد گرو گو منو نبرین به دکتر  میگفت گولم میزنین منو آمپولم میزنین  مگه...
اتل متل یه مورچه قدم می زد تو کوچه اومد یه کفش ولگرد پای اونو لگد کرد   مورچه پا شکسته راه نمی ره نشسته با برگی پاشو بسته نمی تونه کار کنه دونه هارو بار کنه تو لونه انبار کنه   مورچه جونم تو ماهی عیب نداره سیاهی خوب بشه پات الهی ...
شما می توانید در این صفحه شعر صوتی نون و پنیر و پونه را مشاهده کنید.
شما می توانید در این صفحه شعر صوتی مهمانی خدا از عمو پورنگ را گوش کنید.
شما در این صفحه می توانید شعر صوتی طبل بزرگ را مشاهده کنید.
شما می توانید در این صفحه شعر صوتی ماه سفید و زیبا را گوش کنید.
شما می توانید به لالایی فرزند زیبا در این صفحه گوش فرا دهید.
شما می توانید به لالایی مادر میخونه گوش فرا دهید.
شما می توانید به لالایی صوتی خواب پرنده در این صفحه گوش فرا دهید.
شما می توانید به لالایی برای کودکان به زبان کرمانی گوش فرا دهید.
شما می توانید در این صفحه به شعر صوتی خبر خبر گوش دهید.
شما می توانید به لالایی صوتی گل زیره در این صفحه گوش دهید.
شما می توانید در این صفحه به شعر صوتی یک آسمان فرشته گوش دهید.
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
شما می توانید شعر صوتی خدای مهربان با صدای کودک را در این صفحه مشاهده کنید.
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
شما می توانید در این صفحه شعر صوتی خورشید خانم با صدای کودک را گوش دهید.
در این صفحه می توانید شعر صوتی لی لی لی حوضک را مشاهده کنید.
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
در این صفحه می توانید شعر صوتی من و بابا با صدای کودک را گوش کنید.
شما می توانید در این صفحه شعر صوتی مادر بزرگ و پدر بزرگ خوش زبون از عمو پورنگ را گوش کنید.

صفحه‌ها