کاردستی ساخت گل با طرح کف دست

کاردستی بسیار ساده اما زیبایی است.

  • ابتدا نیاز به ساخت خمیری مشابه خمیر نون داریم که خمیر مربوطه را در گلدان به عنوان خاک استفاده کنیم
  • چوب بستنی که سبز رنگ باشد
  • عکسی از کف دست کودک خود روی کاغذ قرمز که برش داده شود
  • کاغذ سبز رنگ برای درست کردن برگ گل

مراحل درست کردن این گل را می توانید از روی تصاویر پائین پیدا کنید. 

پرسش و پاسخ