شعر کودکانه درباره اول مهر - آغاز سال تحصیلی

در این صفحه چند شعر درباره اول مهر و آغاز سال تحصیلی آورده شده است.

شعر اول درباره اول مهر و آغاز سال تحصیلی


ای مدرسه سلام

خورشید مهربان

تابیده روی بام

صبحی دگر شده

ای مدرسه سلام

صف بسته ایم همه

آماده در حیاط

شاداب و خنده رو

با شور و با نشاط

نام خدای خوب

آغاز کار ماست

هوش و توان ما

از یاری خداست

با کوشش و تلاش

ای بچه زرنگ

توی کلاس درس

با تنبلی بجنگ 

بچه ها به صف

با شروع مهر

زندگی گرفت

زنگ مدرسه

می رسد به گوش

زنگ مدرسه

دنگ و دنگ و دنگ

با طلوع مهر

دنگ و دنگ و دنگ

می دهد پیام

سعی بی دریغ

جستجو مدام

کار بی درنگ

بچه ها به صف

در سر مدرسه

مثل سنگر است

هر که این میان

پرتوان تر است

اوست مرد جنگ

در ره هدف

راه علم و دین

شادمان به پیش

پا به پای هم

پرتوان به پیش

با صدای زنگ

درس دوستی

باغ کلاس درس ما

پر از کتاب و دفتر است

بر سر میز و نیمکت

یک آسمان بال و پر است

معلم عزیز ما

راهنمای دوستی

با سخنش گشوده شد

پنجره های دوستی

باز بهار تازه را

به باغ درس هدیه کرد

آبی آسمان چکید

به روی برگهای زرد

معنی سبز دوستی

در دل بچه ها نشست

تخته و میز و نیمکت

جوانه زد شکوفه بست 

مهربان

آمده ماه دوستی

وا شده باز مدرسه

وا شده راه دوستی

کوچه به کوچه می رون د

دسته به دسته کودکان

هست چه خوب و با صفا

دیدن روی دوستان

چنارهای مدرسه

هنوز ایستاده اند

شاخه و برگ خویش را

به دست باد داده اند

می خزد از روی زمین

سینه به سینه باد سرد

توی حیاط مدرسه

ریخته برگهای زرد

دست به دست بچه ها

گوش به زنگ مدرسه

پر شده از شادی ما

باغ قشنگ مدرسه 

 

شعر دوم ماه مهر


سلام به ماهِ مدرسه، به مهرِ پُر طَراوَتِش

به حس و حالِ پاییز و حضورِ پُر سعادتش

 

به خنده های بچه ها، دویدن و شکفتن ها

به چهره ی معلم و حضور غیاب گفتن ها

 

به درس و شعر و نقاشی، تاریخ و ورزش و هنَر

ریاضی و علوم و اجتماعیِ پُر از سفـَـــر

 

می خوام برام دیکته بگی، معلم مهربونم

بنویسم و یاد بگیرم، که دیگه غا فل نمونم

 

سلام به میز و نیمکت ها،تخته و دیوارِ کلاس

تمامِ لحظه های شاد، از این به بعد مالِ ماس.

 

شعر سوم آغاز سال تحصیلی اول مهر


ما گلهای خندانیم/ فرزندان ایرانیم

ایران پاک خود را/ مانند جان میدانیم

ما باید دانا باشیم/ هشیار و بینا باشیم

از بهر حفظ ایران/باید توانا باشیم

آباد باش ای ایران/ آزاد باش ای ایران

از ما فرزندان خود/ دلشاد باش ای ایران

 

 

ما کودکانیم/شیرین زبانیم

تنها و باهم/ کتاب می خوانیم

ما در دبستان/ شادیم و خندان

چون گل که دارد/ جا در گلستان

گفتار ما خوب/ هرکار ما خوب

با هر کسی هست/ رفتار ما خوب

 

شعر چهارم آغاز سال تحصیلی اول مهر


باز به فصل پاييز مدرسه ها باز شد

بهار درس و دوستي دوباره آغاز شد

به سوي درس و كلاس شادي كنان كودكان

دوان دوان  ميروند خوشحال و بازي كنان

معلمان بانشاط به فكردرس دادن

نوشتن و خواندن وچگونه خوب ماندن

با ديدن بچه ها ستاره باران شده

آسمون كلاس و مدرسه خندان شده

سر صف كلاسها توي حياط زيبا

صداي قرآن مياد با چند سرود زيبا 

همه با هم ميخونيم سرود اي ايران

هميشه پر غرورو آباد باش اي ايران

 

شعر پنجم اول مهر


مدرسه ها واشده

همهمه برپاشده

با حضور بچه ها

مدرسه زیبا شده

 

شعر ششم اول مهر


باغ کلاس درس ما

پر از کتاب و دفتر است

بر سر میز و نیمکت

یک آسمان بال و پر است

معلّم عزیز ما 

راهنمای دوستی

با سخنش گشوده شد 

پنجره های دوستی

باز بهار تازه را

به باغ درس هدیه کرد

آبی آسمانی چکید

به روی برگها ی زرد

معنی سبز دوستی

در دل بچه ها نشست

تخته و میز و نیمکت

جوانه زد ، شکوفه بست

 

شعر هفتم درباره مدرسه


با شروع مهر 

زندگی گرفت 

زنگ مدرسه

می رسد بگوش

زنگ مدرسه

دنگ ودنگ ودنگ

با طلوع مهر

دنگ ودنگ ودنگ

می دهد پیام

سعی ، بی دریغ

جستجو مدام

کار بی درنگ

بچه ها به صف

درمدرسه

مثل سنگر است

هر که این میان

پر توان تر است

اوست مرد جنگ

 

شش هشتم درباره آغاز سال تحصیلی


باز اومده ماه مهر

ماه خوب مدرسه

بوی ماه مهربون

ماهی که دوست منه

باز اومده ماه مهر 

ماه خوب مدرسه

بوی ماه مهربون

ماهی که دوست منه

زنگ شادی زنگ شوق

خنده های بچه ها

در پناه خداوند

راهی که راه منه 

ای بچه ها بیایید

باهم دیگه بخندیم

دوبازه شادی کنیم

درِ غم وببندیم

 باز اومده ماه مهر

ماه خوب مدرسه

بوی ماه مهربون

ماهی که دوست منه

باز اومده ماه مهر

ماه خوب مدرسه

 

شعر نهم درباره سال تحصیلی


 باز آمدم ، باز آمدم

در را به رویم باز کن

مهر آمده ، پس قصه ای

 از مهر خود آغاز کن

در رنج وغم ، در رنج وغم

بودم برای مدرسه

در را به رویم باز کن

 ای آشنای مدرسه

من خسته ام ، من خسته ام

در انتظار مدرسه

شادم که می آید کنون 

فصل بهار مدرسه

در یاد من در یاد من

مانده هنوز آوای تو

کی می رود از خاطرم

 آن مهربانیهای  تو

ای مهربان ، ای مهربان

با فصل پائیز آمدن

از شوق دیدارت چنین

شاد وسحر خیز آمدم

 

شهر دهم درباره اول مهر


باز آمد بوی ماه مدرسه

بوی بازی های راه مدرسه

 

بوی ماه مهر ماه مهربان

بوی خورشيد پگاه مدرسه

 

از ميان کوچه های خستگی

می گريزم در پناه مدرسه

 

باز می بينم ز شوق بچه ها

اشتياقی در نگاه مدرسه

 

زنگ تفريح و هياهوی نشاط

خنده های قاه قاه مدرسه

 

باز بوی باغ را خواهم شنيد

از سرود صبحگاه مدرسه

 

روز اول لاله ای خواهم کشيد

سرخ بر تخته سياه مدرسه

 

.
عالی بود
مریم قلی پور
نمایش بازخورد های بیشتر

افزودن دیدگاه جدید

کاربر گرامی شماره تماس، ایمیل شما به هیچ عنوان روی وب سایت رادیوکودک نمایش داده نخواهد شد. اگر می خواهید نام شما نیز بصورت عمومی نمایش داده نشود از عبارت "ناشناس" استفاده نمائید. برای مشاهده بازخوردهای بیشتر در این قسمت کلیک کنید.
پرسش و پاسخ