واکسن کودکان

توضیحات بیشترتوضیحات کمتر
کودکان پس از به دنیا آمدن، برای مقابله با میکروب ها و ویروس های جدید که هرروز شکل تازه ای به خود میگیرند باید واکسن های زیادی بزنند که با وجود مفید و ارزشمند بودن، اما ممکن است در روزهای اولیه کمی باعث درد، تب و عوارض دیگر در کودک شوند. برای اطلاع...
پرسش و پاسخ
اپلیکیشن را نصب کنید