برایان ون

توضیحات بیشترتوضیحات کمتر

تب‌های اولیه

شاید برخی سوالات ساده باشند اما واقعا پاسخ بهشون نیازمند مطالعه و تفکر فراوانی در زندگی است مثلا شده که ما با پرسش های این چنانی در زندگی درگیر هستیم: شادی یعنی چه؟ ما به چه چیزهایی شاد می شویم؟ چه شادی هایی ماندگار هستند؟ اگر چیزی ما را شاد نمی کند...