شعر صوتی با صدای کودک

توضیحات بیشترتوضیحات کمتر

تب‌های اولیه

۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
همگی یه روز با همدیگه رفته بودیم به گردش عروسک ناز و خوشگلم انگاری بوده سردش گفتم بهش چیزی بپوش حرفمو گوش نکردش حرفمو گوش نکردش عروسک من سرما خورد  با عطسه هاش سرمو برد گریه میکرد گرو گو منو نبرین به دکتر  میگفت گولم میزنین منو آمپولم میزنین  مگه...
اتل متل یه مورچه قدم می زد تو کوچه اومد یه کفش ولگرد پای اونو لگد کرد   مورچه پا شکسته راه نمی ره نشسته با برگی پاشو بسته نمی تونه کار کنه دونه هارو بار کنه تو لونه انبار کنه   مورچه جونم تو ماهی عیب نداره سیاهی خوب بشه پات الهی ...
دویدم و دویم                   زود به کلاس رسیدم یک گل خوب و زیبا            تو دفترم کشیدم                        حرف معلمم را                گوش دادم و شنیدم   گل های توی باغچه          بو کردم و نچیدم                      زمان بازی کردن...
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
شما می توانید در این صفحه شعر صوتی کتاب با صدای کودک گوش کنید.
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
شما می توانید در این صفحه شعر صوتی کلاغ شیطون با صدای کودک را گوش کنید و متن شعر را نیز بخوانید.  تو حوض خونه ی ما ماهیای رنگارنگ بالا و پایین میرن با پولکای قشنگ دنبال هم میگردن همو صدا میکنن با چشمون نازشون همو نگاه می کنن دنبال هم می گردن همو صدا...
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
شما می توانید شعر صوتی خدای مهربان با صدای کودک را در این صفحه مشاهده کنید.
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
شما می توانید در این صفحه شعر صوتی خورشید خانم با صدای کودک را گوش دهید.
در این صفحه می توانید شعر صوتی لی لی لی حوضک را مشاهده کنید.
۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
در این صفحه می توانید شعر صوتی من و بابا با صدای کودک را گوش کنید.