شعرهای عمو پورنگ

توضیحات بیشترتوضیحات کمتر

تب‌های اولیه

شما می توانید در این صفحه شعر صوتی مهمانی خدا از عمو پورنگ را گوش کنید.
دختر ما مثل گله ، گله و گله / مثل يه شاخه سنبله ، گله و گله خوشگل و ناز و تپله ، گله و گله موهاش تميز و دندوناش سفيده / لباسشو مامان اتو كشيده بچه به اين مرتبي كي ديده ، ها ، كي ديده بچه كه نازنينه ، مثل عسل شيرينه / بين همه بچه ها ، راستي كه...
شما می توانید در این صفحه شعر صوتی مادر بزرگ و پدر بزرگ خوش زبون از عمو پورنگ را گوش کنید.