۵ کاردستی فصل زمستان

توضیحات بیشترتوضیحات کمتر
دسته بندی کاردستی ها
ساخت آدم برفی با کاغذ رنگی
کاردستی های ساده اولین قدم برای شروع پروسه آشنایی با کاردستی است. دقت در برش، خط کشی، چسباندن و تکمیل کردن کاردستی از بهترین تمرین های هماهنگی ذهن و دست کودکان است. 
پرسش و پاسخ
اپلیکیشن را نصب کنید