تمام اطلاعات مرتبط با بیمارستان مرکز طبی کودکان با زمینه فعالیت بیمارستان تخصصی اطفال در این صفحه قابل رویت است. برای تکمیل اطلاعات بیمارستان مرکز طبی کودکان به آدرس تهران - خیابان آزادی - خیابان قریب - نرسیده به بلوار کشاورز با ما تماس بگیرید.

تماس با تلگرام مدیر وب سایت

نمایش بازخورد های بیشتر

افزودن دیدگاه جدید

کاربر گرامی شماره تماس، ایمیل شما به هیچ عنوان روی وب سایت رادیوکودک نمایش داده نخواهد شد. اگر می خواهید نام شما نیز بصورت عمومی نمایش داده نشود از عبارت "ناشناس" استفاده نمائید. برای مشاهده بازخوردهای بیشتر در این قسمت کلیک کنید.