• عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن عفونی کودکان ایران
  • عضو و دبیر کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی
نمایش بازخورد های بیشتر

افزودن دیدگاه جدید

کاربر گرامی شماره تماس، ایمیل شما به هیچ عنوان روی وب سایت رادیوکودک نمایش داده نخواهد شد. اگر می خواهید نام شما نیز بصورت عمومی نمایش داده نشود از عبارت "ناشناس" استفاده نمائید. برای مشاهده بازخوردهای بیشتر در این قسمت کلیک کنید.