دکتر یحیی عقیقی فوق تخصص روماتولوژی

  • بنیانگزار بخش روماتولوژی اطفال در ایران 
  • استاد بخش کودکان بیمارستان ولیعصر (عج)

۱۳۵۶ تا کنون : عضو هیئت بورد و ارزشیابی رشته کودکان- وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی

۱۳۵۷ تا کنون : عضو هیئت رئیسه انجمن پزشکان کودکان ایران

۱۳۵۷ تا کنون : عضو کمیته بیماریهای ریوی- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۱۳۵۷ تا کنون : عضو کمیته بیماریهای اسهال- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۱۳۵۷ تا کنون : عضو کمیته بیماریهای واگیردار کشوری – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۱۳۵۸ تا کنون : کارشناس نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- کارشناس پزشکی قانونی

۱۳۶۰ ادامه دارد: عضو هیئت تحریریه مجله Acta medica iranica

۱۳۶۰ ادامه دارد: عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده پزشکی تهران

۱۳۶۰ ادامه دارد: عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده اهواز

۱۳۶۰ ادامه دارد: عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده پزشکی ارومیه

۱۳۶۵ ادامه دارد: عضو کمیته منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۶۵ ادامه دارد: عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۷۶ ادامه دارد: عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۷۹ ادامه دارد: عضو کمیته تخصصی بالینی هیئت ممیزه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۱۳۷۹ ادامه دارد: عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۱۳۷۷ ادامه دارد: عضو مشاورین مجله فرهنگستان علوم پزشکی ایران- انگلیسی (Arch of Iranian Medicine (AIM

۱۳۷۱ ادامه دارد: عضو کمیته بالینی فرهنگستان علوم پزشکی ایران

Member of Iranian Academy of Med.‎ Sciences1977

فلوی کالج بین المللی طب کودکان FICP آمریکا

تقدیرات:

- شاگرد اول در تمام دوران ۶ ساله دانشکده پزشکی تبریز ، ۳۸-۱۳۳۲ در ردیف شاگردان حائز رتبه اول اعزام به انگلستان

- دارای مدال درجه اول وزارتی ۱۳۴۹

- استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۵

- استاد برگزیده و پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۷

- دارای تقدیر نامه از کمیته تحقیقات در اخلاق پزشکی ۱۳۷۸

- دارای تقدیر نامه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۱۳۶۸

- لوح سپاس حامی سلامت وزارت بهداشت درمان جامعه سلامت جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷ و معاونت اول ریاست جمهوری اسلامی ایران .

نمایش بازخورد های بیشتر

افزودن دیدگاه جدید

کاربر گرامی شماره تماس، ایمیل شما به هیچ عنوان روی وب سایت رادیوکودک نمایش داده نخواهد شد. اگر می خواهید نام شما نیز بصورت عمومی نمایش داده نشود از عبارت "ناشناس" استفاده نمائید. برای مشاهده بازخوردهای بیشتر در این قسمت کلیک کنید.