بهترین مهدکودک های دو زبانه

در این صفحه شما لیستی از مهد کودک و پیش دبستانی دو زبانه را مشاهده خواهید نمود.

توضیحات بیشترتوضیحات کمتر

تب‌های اولیه

پونک، خیابان مخبری، خیابان ایران زمین شمالی، اعلایی سوم، پلاک ۴۵
سعادت آباد، میدان کتاب، خیابان آسمان، آسمان ۶ غربی (داخل کوچه)، پلاک ۹
ایت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک ۷
شهرزیبا، بلوارتعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، کوچه سرو یکم ، پلاک ۲۶
خانه خلاقیت در سال ۱۳۸۶ توسط دکتر محسن برزگر خلیلی تاسیس شده است و دارای شعب مختلف در سطح تهران از جمله شعبه خانه خلاقیت (خانه خورشید) است. در طول این سال ها شادی، خلاقیت، بازی و آموزش از اولویت های اصلی خانه خورشید بوده است. ما در خانه خلاقیت (خانه...
شهرزیبا، بلوارتعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، کوچه سرو یکم ، پلاک ۲۶
۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵
خانه خلاقیت در سال ۱۳۸۶ توسط دکتر محسن برزگر خلیلی تاسیس شده است و دارای شعب مختلف در سطح تهران از جمله شعبه خانه خلاقیت (خانه خورشید) است. در طول این سال ها شادی، خلاقیت، بازی و آموزش از اولویت های اصلی خانه خورشید بوده است. ما در خانه خلاقیت (خانه...
شهرزیبا، بلوارتعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، کوچه سرو یکم ، پلاک ۲۶
۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵
خانه خلاقیت در سال ۱۳۸۶ توسط دکتر محسن برزگر خلیلی تاسیس شده است و دارای شعب مختلف در سطح تهران از جمله شعبه خانه خلاقیت (خانه خورشید) است. در طول این سال ها شادی، خلاقیت، بازی و آموزش از اولویت های اصلی خانه خورشید بوده است. ما در خانه خلاقیت (خانه...
شهرزیبا، بلوارتعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، کوچه سرو یکم ، پلاک ۲۶
۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵
خانه خلاقیت در سال ۱۳۸۶ توسط دکتر محسن برزگر خلیلی تاسیس شده است و دارای شعب مختلف در سطح تهران از جمله شعبه خانه خلاقیت (خانه خورشید) است. در طول این سال ها شادی، خلاقیت، بازی و آموزش از اولویت های اصلی خانه خورشید بوده است. ما در خانه خلاقیت (خانه...
شهرزیبا، بلوارتعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، کوچه سرو یکم ، پلاک ۲۶
۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵
خانه خلاقیت در سال ۱۳۸۶ توسط دکتر محسن برزگر خلیلی تاسیس شده است و دارای شعب مختلف در سطح تهران از جمله شعبه خانه خلاقیت (خانه خورشید) است. در طول این سال ها شادی، خلاقیت، بازی و آموزش از اولویت های اصلی خانه خورشید بوده است. ما در خانه خلاقیت (خانه...
شهرزیبا، بلوارتعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، کوچه سرو یکم ، پلاک ۲۶
۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵
خانه خلاقیت در سال ۱۳۸۶ توسط دکتر محسن برزگر خلیلی تاسیس شده است و دارای شعب مختلف در سطح تهران از جمله شعبه خانه خلاقیت (خانه خورشید) است. در طول این سال ها شادی، خلاقیت، بازی و آموزش از اولویت های اصلی خانه خورشید بوده است. ما در خانه خلاقیت (خانه...
شهرزیبا، بلوارتعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، کوچه سرو یکم ، پلاک ۲۶
۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵
خانه خلاقیت در سال ۱۳۸۶ توسط دکتر محسن برزگر خلیلی تاسیس شده است و دارای شعب مختلف در سطح تهران از جمله شعبه خانه خلاقیت (خانه خورشید) است. در طول این سال ها شادی، خلاقیت، بازی و آموزش از اولویت های اصلی خانه خورشید بوده است. ما در خانه خلاقیت (خانه...
شهرزیبا، بلوارتعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، کوچه سرو یکم ، پلاک ۲۶
۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵
خانه خلاقیت در سال ۱۳۸۶ توسط دکتر محسن برزگر خلیلی تاسیس شده است و دارای شعب مختلف در سطح تهران از جمله شعبه خانه خلاقیت (خانه خورشید) است. در طول این سال ها شادی، خلاقیت، بازی و آموزش از اولویت های اصلی خانه خورشید بوده است. ما در خانه خلاقیت (خانه...
شهرزیبا، بلوارتعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، کوچه سرو یکم ، پلاک ۲۶
۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵
خانه خلاقیت در سال ۱۳۸۶ توسط دکتر محسن برزگر خلیلی تاسیس شده است و دارای شعب مختلف در سطح تهران از جمله شعبه خانه خلاقیت (خانه خورشید) است. در طول این سال ها شادی، خلاقیت، بازی و آموزش از اولویت های اصلی خانه خورشید بوده است. ما در خانه خلاقیت (خانه...
شهرزیبا، بلوارتعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، کوچه سرو یکم ، پلاک ۲۶
۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵
همه مادر و پدرها قبل از مهد گذاشتن کودک باید به این سوال پاسخ دهند که دلیل این کار چیست؟ همه مادر و پدرها میدانند سنین ۳ تا ۶ سالگی، سنین فوق العاده برای رشد جسمی ‌‌و روانی کودک است. اما آیا هرجایی مناسب آموزش و پرورش کودک دلبندتان است؟ مهدکودک...
ایت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک ۷
۰۹۱۰۵۲۴۲۵۳۴
همه مادر و پدرها قبل از مهد گذاشتن کودک باید به این سوال پاسخ دهند که دلیل این کار چیست؟ همه مادر و پدرها میدانند سنین ۳ تا ۶ سالگی، سنین فوق العاده برای رشد جسمی ‌‌و روانی کودک است. اما آیا هرجایی مناسب آموزش و پرورش کودک دلبندتان است؟ مهدکودک...
ایت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک ۷
۰۹۱۰۵۲۴۲۵۳۴
همه مادر و پدرها قبل از مهد گذاشتن کودک باید به این سوال پاسخ دهند که دلیل این کار چیست؟ همه مادر و پدرها میدانند سنین ۳ تا ۶ سالگی، سنین فوق العاده برای رشد جسمی ‌‌و روانی کودک است. اما آیا هرجایی مناسب آموزش و پرورش کودک دلبندتان است؟ مهدکودک...
ایت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک ۷
۰۹۱۰۵۲۴۲۵۳۴
همه مادر و پدرها قبل از مهد گذاشتن کودک باید به این سوال پاسخ دهند که دلیل این کار چیست؟ همه مادر و پدرها میدانند سنین ۳ تا ۶ سالگی، سنین فوق العاده برای رشد جسمی ‌‌و روانی کودک است. اما آیا هرجایی مناسب آموزش و پرورش کودک دلبندتان است؟ مهدکودک...
ایت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک ۷
۰۹۱۰۵۲۴۲۵۳۴
همه مادر و پدرها قبل از مهد گذاشتن کودک باید به این سوال پاسخ دهند که دلیل این کار چیست؟ همه مادر و پدرها میدانند سنین ۳ تا ۶ سالگی، سنین فوق العاده برای رشد جسمی ‌‌و روانی کودک است. اما آیا هرجایی مناسب آموزش و پرورش کودک دلبندتان است؟ مهدکودک...
ایت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک ۷
۰۹۱۰۵۲۴۲۵۳۴
همه مادر و پدرها قبل از مهد گذاشتن کودک باید به این سوال پاسخ دهند که دلیل این کار چیست؟ همه مادر و پدرها میدانند سنین ۳ تا ۶ سالگی، سنین فوق العاده برای رشد جسمی ‌‌و روانی کودک است. اما آیا هرجایی مناسب آموزش و پرورش کودک دلبندتان است؟ مهدکودک...
ایت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک ۷
۰۹۱۰۵۲۴۲۵۳۴
همه مادر و پدرها قبل از مهد گذاشتن کودک باید به این سوال پاسخ دهند که دلیل این کار چیست؟ همه مادر و پدرها میدانند سنین ۳ تا ۶ سالگی، سنین فوق العاده برای رشد جسمی ‌‌و روانی کودک است. اما آیا هرجایی مناسب آموزش و پرورش کودک دلبندتان است؟ مهدکودک...
ایت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک ۷
۰۹۱۰۵۲۴۲۵۳۴
همه مادر و پدرها قبل از مهد گذاشتن کودک باید به این سوال پاسخ دهند که دلیل این کار چیست؟ همه مادر و پدرها میدانند سنین ۳ تا ۶ سالگی، سنین فوق العاده برای رشد جسمی ‌‌و روانی کودک است. اما آیا هرجایی مناسب آموزش و پرورش کودک دلبندتان است؟ مهدکودک...
ایت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک ۷
۰۹۱۰۵۲۴۲۵۳۴
همه مادر و پدرها قبل از مهد گذاشتن کودک باید به این سوال پاسخ دهند که دلیل این کار چیست؟ همه مادر و پدرها میدانند سنین ۳ تا ۶ سالگی، سنین فوق العاده برای رشد جسمی ‌‌و روانی کودک است. اما آیا هرجایی مناسب آموزش و پرورش کودک دلبندتان است؟ مهدکودک...
ایت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک ۷
۰۹۱۰۵۲۴۲۵۳۴
 ۱- تاریخ تاسیس موسسه و مشخصات کلی مهدکودک آسمان مهدکودک آسمان واقع در سعادت آباد میدان کتاب خیابان آسمان، آسمان ۶ غربی در سال ۹۸ در فضایی به متراژ ۳۵۰ متر که شامل حیاط مستقل و فضای باز که امکان فعالیت های ورزشی در محیط بیرونی را امکان پذیر می کند....
سعادت آباد، میدان کتاب، خیابان آسمان، آسمان ۶ غربی (داخل کوچه)، پلاک ۹
۰۹۲۲۸۵۸۸۲۶۸
 ۱- تاریخ تاسیس موسسه و مشخصات کلی مهدکودک آسمان مهدکودک آسمان واقع در سعادت آباد میدان کتاب خیابان آسمان، آسمان ۶ غربی در سال ۹۸ در فضایی به متراژ ۳۵۰ متر که شامل حیاط مستقل و فضای باز که امکان فعالیت های ورزشی در محیط بیرونی را امکان پذیر می کند....
سعادت آباد، میدان کتاب، خیابان آسمان، آسمان ۶ غربی (داخل کوچه)، پلاک ۹
۰۹۲۲۸۵۸۸۲۶۸

صفحه‌ها

نام مهدکودکآدرستلفن ها
مهدکودک و پیش دبستانی خانه خورشید شهرزیبا، بلوارتعاون، خیابان فرساد شرقی، خیابان نوروزی، کوچه سرو یکم ، پلاک ۲۶۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵ ۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵
مجموعه امید ایران ایت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک ۷۰۹۱۰۵۲۴۲۵۳۴ ۰۲۱۴۴۱۴۶۵۱۳
مهدکودک آسمان سعادت آباد، میدان کتاب، خیابان آسمان، آسمان ۶ غربی (داخل کوچه)، پلاک ۹۰۹۲۲۸۵۸۸۲۶۸ ۰۲۱۲۲۱۳۱۸۵۲
موسسه فرهنگی و هنری آشیانه کودک و نوجوان پونک، خیابان مخبری، خیابان ایران زمین شمالی، اعلایی سوم، پلاک ۴۵۰۹۱۰۴۳۶۰۱۲۳۳ ۰۲۱۴۶۱۳۲۱۷۱
دسته بندی های ویژه