چگونگی سپری کردن دوره کودکی نقش بسیار مهمی در پایه ریزی شخصیتی، فرهنگی و آموزشی هر فردی در بزرگسالی خواهد داشت. زمینه سازی اصولی برای رشد توانمندیهای و استعدادهای ذاتی هر فرد باید در کودکی و توسط افراد ماهر و باتجربه در زمینه آموزش و تربیت کودکان صورت بگیرد تا فرد بتواند آینده موفقی در پیش رو و در بزرگسالی داشته باشد.

 به همین دلیل است که در تمام دنیا اهمیت ویژه ای به تعلیم، تربیت و آموزش کودکان زیر شش سال داده می شود. آنها با سپردن فرزندان زیر شش سال خود به بهترین مهد کودک ها به این مهم دست پیدا می کنند.

گرفتن آموزش های اولیه در دوران کودکی توسط مربیان با تجربه در مهد کودک ها، تیم متخصص پرورش استعدادهای ذاتی کودکان، روانشناسان متخصص در حوزه کودک، مربیان رفتار درمانی و دیگر فعالان حوزه کودک بسیار حائز اهمیت است.

در برخی کشورها مانند فرانسه سپردن فرزندان به مهد کودک و مراکز آموزشی از شروع سن ۳ سالگی اجباری است. چرا که پایه و اساس شخصیت کودکان از همین زمان شکل خواهد گرفت. بنابراین زمینه سازی ها برای رشد توانایی ها و استعدادهای کودکان باید در زمان مناسب صورت بگیرد.

دقت داشته باشید بسیار مهم است که برنامه ریزی "آموزش اصولی" می بایست توسط افراد متخصص در زمینه تربیت در حوزه کودک صورت بگیرد.

نقش مهد کودک ها در شکل گیری شخصیت، فرهنگ و آموزش های اولیه بسیار حیاتی و مهم است. بنابراین خانواده ها نباید از سپردن دلبندان خود به مهد کودک ها در زمان خردسالی آنها غافل شوند. مسیر زندگی کودکانی که در خردسالی به بهترین مهد کودک ها سپرده شده اند کاملا با دیگر هم سن و سالان آنها که به مهد کودک نرفته اند بسیار متفاوت است.

با توجه به اهمیت آموزش های اولیه ای که مهد کودک ها به کودکان میدهند  باید در انتخاب آن در زمان سپردن کودک خردسال خود به آنها بسیار دقت کنید. توجه داشته باشید که تمام آموزش ها می بایست طبق استانداردهای جهانی و اصولی باشند تا بتوانید آینده خوبی برای دلبند خود به کمک مدیریت و پرسنل توانای مهد کودک بسازید.

نمایش بازخورد های بیشتر

افزودن دیدگاه جدید

کاربر گرامی شماره تماس، ایمیل شما به هیچ عنوان روی وب سایت رادیوکودک نمایش داده نخواهد شد. اگر می خواهید نام شما نیز بصورت عمومی نمایش داده نشود از عبارت "ناشناس" استفاده نمائید. برای مشاهده بازخوردهای بیشتر در این قسمت کلیک کنید.
دسته بندی های ویژه