داستان های صوتی

بر مدار << دانش >> و بر چگاد << آگاهی >> باشید

آمیختن توان اندیشه و تخصص برجسته ترین اساتید حوزه معدن و صنایع معدنی با بهره جستن از تفکر خلاق و ذوق هنرمندان سینما و نیز به خدمت گرفتن تجهیزات و دانش به روز تصویر برداری و تدوین. زمینه خلق << شبکه تصویری سی دید >> را فراهم آورد. این مجله تصویری مجموعه ای است از تاریخ شفاهی معدن و به رخ کشیدن یکی از بزرگترین هدایای خداوند پنهان در قلب زمین.

<< سی دید >> به عنوان چشم شیشه ای روایت گر این وقایع و نماد، از نزدیک شاهد، راوی و اطلاع رسان خواهد بود.

امید است به رخ کشیدن این گنجینه الهی و توان دانشمندان این عرصه گامی باشد در جهت اعتلا و ارتقای سروع آگاهی و دانش علاقمندان و آگاهان این زمین از زمین

از << معدن >> این مهر و گوهر پنهان زمین آغاز کردیم، نعمتی که خدای زمین به این سرزمین کهن عطا کرده است. به امید به مهر و عنایتش در آینده با شما خواهیم بود در حوزه های دیگر: خودرو، بورس و بازار سرمایه، بانک و بیمه، ساختممان، صنایع غذایی، گردشگری، نفت و انرژی و ...

سی دید محضورات خود را در قالب سی دی نیز ارائه می دهد

ثبت سفارش