عکاسی از نوزاد در آتلیه به همراه خواهر، مادر و پدر - ۲۸ ایده

28 ایده عکاسی از نوزاد در آتلیه به همراه خواهر، مادر و پدر

با در نظر داشتن ایده های جدید و خلاقانه و فراهم کردن راحتی نوزاد هنگام عکاسی می توانید عکس های زیبایی از نوزاد بگیرید.
یک سطح شیب دار با شیب ملایم زوایای عکسبرداری خوبی را در اختیار شما قرار می دهد.

ایده عکاسی از نوزاد

زمینه ها و پارچه های سفید حالت روحانی و پاکی را به بیننده منتقل می کند. حضور خواهر و برادر کنار نوزاد و ثبت احساسات و برخوردهای آن ها زیبایی عکس ها را دو چندان می کند.

ایده عکاسی از نوزاد

نوزاد را در حالت های مختلف کنار خواهر یا برادرشان بخوابانید.

ایده عکاسی از نوزاد

شکوه کنار هم بودن خانواده و زیبایی عشق و علاقه آن ها را در عکس ها نشان دهید.

ایده عکاسی از نوزاد

سر بندها و گل سر های رنگی, پارچه ها و پتوهای زیبا با بافت های مختلف و زمینه های گوناگون را امتحان کنید.

ایده عکاسی از نوزاد

ایده عکاسی از نوزاد

ایده عکاسی از نوزاد

هماهنگی رنگ لباس خواهر و برادر با پوشش نوزاد و استفاده از چراغ های کوچک جذابیت عکس ها را بیشتر می کند.

ایده عکاسی از نوزاد

هنگام بیداری نوزاد حالت و رنگ چشم ها را ثیت کنید.

ایده عکاسی از نوزاد

در عکسبرداری از اعضای بدن نوزاد دقیق باشید تا ظرافت کار افزایش یابد.