عکاسی از نوزاد در آتلیه به همراه پدر و مادر - ۲۲ ایده

22 ایده عکاسی از نوزاد در آتلیه به همراه پدر و مادر

بهترین زمان برای عکاسی از نوزادان بین ۵ تا ۱۵ روزگی  آن هاست. زیرا در این سن بدن بیشترین انعطلف پذیری را دارد.

زمینه های عکس را با اجزای دیگر هماهنگ کنید.

ایده عکاسی از نوزاد

با استفاده از کلاه ها و پارچه های رنگی و تغییر زمینه می توانید عکس ها را متنوع کنید.

ایده عکاسی از نوزاد

زاویه عکس را تغییر دهید تا تصاویر زیباتری ثبت کنید.

ایده عکاسی از نوزاد

محدودیتی در انتخاب رنگ پارچه ها یا پتوهای نوزاد ندارید و میتوانید با انتخاب رنگ های تند عکس ها را هیجان انگیزتر کنید.

ایده عکاسی از نوزاد

منعطف بودن بدن نوزاد شکل دهی به بدن او را راحت تر می کند. حالات مختلفی را عکسبرداری کنید.

 

ایده عکاسی از نوزاد

ایده عکاسی از نوزاد

احساسات پاک پدر و مادر را در عکس ها نشان دهید. ژست های بسیاری برای عکس های نوزادان و پدر و مادر ها وجود دارد خلاق باشید تا عکس های نابی از سوژه بگیرید.

 

ایده عکاسی از نوزاد