لیست بیمارستان های ایران

توضیحات بیشترتوضیحات کمتر
بیمارستان عمومي تخت خوابی كلينيك امام سجاد (ع) دهدشت در شهر كهگيلويه‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۳۲۲۶۱۳۴۷
دهدشت روبروی شصت دستگاه
۷۴۳۲۲۶۱۳۴۷
بیمارستان عمومي ۴۷ تخت خوابی بيمارستان شهيد رجايي ياسوج در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بستري اعصاب و روان مردان اعصاب روان زنان بخش های ویژه بیمارستان: شيمي درماني بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس...
یاسوج میدان امام حسین(ع)
۷۴۱۲۲۲۲۲۹۲
بیمارستان عمومي تخت خوابی بيمارستان ۹۶ تخت خوابي در حال ساخت در شهر گچساران‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
گچساران کارکنان
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی كلينيك شهيد مفتح در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۲۲۸۲۱۲
شهید محمد منتظری
۷۴۱۲۲۸۲۱۲
بیمارستان ارتوپدي تخت خوابی ۲۰۰ تختخوابي ياسوج در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
یاسوج بلوار شهید قرنی
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی بيمارستان ۶۴ تخت خوابي گچساران در شهر گچساران‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
گچساران
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي ۳۲ تخت خوابی زاگرس در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بخش داخلي جراحي زنان و زايمان ENT چشم پزشكي نوزادان ارتوپدي جراحي عمومي بخش های ویژه بیمارستان: زايشگاه اتاق عمل اورژانس بخش های پاراالمپیک بیمارستان: آزمايشگاه برای دریافت اطلاعات...
یاسوج بلوار ابوذر
۷۴۱۲۲۳۱۱۶۰
بیمارستان عمومي ۳۶ تخت خوابی بيمارستان شهداء گمنام در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: [جراحي زنان و زايمان داخلي اطفال جراحي عمومي بخش های ویژه بیمارستان: اورژانس بخش های پاراالمپیک بیمارستان: داروخانه شهداي گمنام ازمايشگاه بيمارستان شهداي گمنام...
یاسوج جاده آبشار ابتدای بلوار ارم
۷۴۱۲۲۲۹۲۰۶
بیمارستان عمومي تخت خوابی دكتر شهامت در شهر كهگيلويه‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
دهدشت خیابان سپاه
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی مركز درمان بستر لنده در شهر كهگيلويه‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
لنده خیابان دانش آموز
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی مركز درمان بستر بهمئي در شهر بهمئي بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
لیکک خیابان وحدت
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی مركز درمان بستر چرام در شهر چرام بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
چرام خیابان مرکز بهداشت
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي ۰ تخت خوابی بيمارستان اميد در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۲۲۲۲۳۹۱
یاسوج خیابان شهید محمد منتظری
۷۴۱۲۲۲۲۳۹۱
بیمارستان عمومي تخت خوابی بيمارستان مهر گچساران در شهر گچساران‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۲۲۲۲۸۶۱۸
گچساران خیابان بلادیان غربی
۷۴۲۲۲۲۸۶۱۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی مركز درمان بستر دنا در شهر دنا بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
دنا خ وحدت
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي ۱۹۹ تخت خوابی شهيد بهشتي ياسوج در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: سوختگي ICU جراحي مغز و اعصاب عفوني ارولوژي ارتوپدي جراحي عمومي ICUجنرال جراحي مغز و اعصاب نرولوژي روانپزشكي اورژانس داخلي بخش های ویژه بیمارستان: تالاسمي دياليز اتاق...
ياسوج-خيابان شهيد محمد منتظري
۷۴۱۲۲۲۴۷۲۱
بیمارستان عمومي ۲۵۰ تخت خوابی امام سجاد(ع) ياسوج در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: CCU ENT اطفال چشم جراحي زنان داخلي بخش نوزادان post ccu NICU اورژانس post آنژيوگرافي ارولو ژي اورژانس اطفال پست پارتوم ICU تخصصي فك و صورت فوق تخصصي ريه زايشگاه بخش...
جنب هتل آزادي ياسوج
۷۴۱۲۲۲۰۱۶۵
بیمارستان عمومي تخت خوابی مركز درمان بستر باشت در شهر باشت بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
باشت خیابان بهداشت
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی بيمارستان دانشگاه آزاد در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۷۳۲۱۲
یاسوج سرابتاوه پردیس دانشگاه آزاد
۷۴۱۳۳۷۳۲۱۲
بیمارستان عمومي ۲۰۵ تخت خوابی امام خميني دهدشت كهكيلويه در شهر كهگيلويه‌ بخش های بیمارستان: جراحي عمومي ENT ارولوژي ارتوپدي داخلي CCU چشم روانپزشكي ICU جنرال جراحي زنان بخش نوزادان اطفال اورژانس پست پارتوم NICU بخش های ویژه بیمارستان: پست...
دهدشت-انتهاي خيابان سپاه پاسداران
۳۲۲۵۹۰۸

صفحه‌ها

 

پرسش و پاسخ