لیست بیمارستان های ایران

بیشتر
بیمارستان ارتوپدي تخت خوابی ۲۰۰ تختخوابي ياسوج در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
یاسوج بلوار شهید قرنی
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی بيمارستان ۶۴ تخت خوابي گچساران در شهر گچساران‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
گچساران
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي ۳۲ تخت خوابی زاگرس در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بخش داخلي جراحي زنان و زايمان ENT چشم پزشكي نوزادان ارتوپدي جراحي عمومي بخش های ویژه بیمارستان: زايشگاه اتاق عمل اورژانس بخش های پاراالمپیک بیمارستان: آزمايشگاه برای دریافت اطلاعات...
یاسوج بلوار ابوذر
۷۴۱۲۲۳۱۱۶۰
بیمارستان عمومي تخت خوابی كلينيك امام سجاد (ع) دهدشت در شهر كهگيلويه‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۳۲۲۶۱۳۴۷
دهدشت روبروی شصت دستگاه
۷۴۳۲۲۶۱۳۴۷
بیمارستان عمومي ۴۷ تخت خوابی بيمارستان شهيد رجايي ياسوج در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بستري اعصاب و روان مردان اعصاب روان زنان بخش های ویژه بیمارستان: شيمي درماني بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس...
یاسوج میدان امام حسین(ع)
۷۴۱۲۲۲۲۲۹۲
بیمارستان عمومي تخت خوابی بيمارستان ۹۶ تخت خوابي در حال ساخت در شهر گچساران‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
گچساران کارکنان
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی كلينيك شهيد مفتح در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۲۲۸۲۱۲
شهید محمد منتظری
۷۴۱۲۲۸۲۱۲
بیمارستان عمومي تخت خوابی مركز درمان بستر لنده در شهر كهگيلويه‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
لنده خیابان دانش آموز
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی مركز درمان بستر بهمئي در شهر بهمئي بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
لیکک خیابان وحدت
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی مركز درمان بستر چرام در شهر چرام بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
چرام خیابان مرکز بهداشت
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي ۰ تخت خوابی بيمارستان اميد در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۲۲۲۲۳۹۱
یاسوج خیابان شهید محمد منتظری
۷۴۱۲۲۲۲۳۹۱
بیمارستان عمومي تخت خوابی بيمارستان مهر گچساران در شهر گچساران‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۲۲۲۲۸۶۱۸
گچساران خیابان بلادیان غربی
۷۴۲۲۲۲۸۶۱۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی مركز درمان بستر دنا در شهر دنا بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
دنا خ وحدت
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي ۳۶ تخت خوابی بيمارستان شهداء گمنام در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: [جراحي زنان و زايمان داخلي اطفال جراحي عمومي بخش های ویژه بیمارستان: اورژانس بخش های پاراالمپیک بیمارستان: داروخانه شهداي گمنام ازمايشگاه بيمارستان شهداي گمنام...
یاسوج جاده آبشار ابتدای بلوار ارم
۷۴۱۲۲۲۹۲۰۶
بیمارستان عمومي تخت خوابی دكتر شهامت در شهر كهگيلويه‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
دهدشت خیابان سپاه
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي ۲۰۵ تخت خوابی امام خميني دهدشت كهكيلويه در شهر كهگيلويه‌ بخش های بیمارستان: جراحي عمومي ENT ارولوژي ارتوپدي داخلي CCU چشم روانپزشكي ICU جنرال جراحي زنان بخش نوزادان اطفال اورژانس پست پارتوم NICU بخش های ویژه بیمارستان: پست...
دهدشت-انتهاي خيابان سپاه پاسداران
۳۲۲۵۹۰۸
بیمارستان عمومي ۶۸ تخت خوابی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران(بعثت) در شهر گچساران‌ بخش های بیمارستان: CCU و ICU اطفال جراحي زنان و زايمان جراحي مردان و زنان داخلي مردان و زنان بخش های ویژه بیمارستان: اتاق عمل تخت زايمان تختهاي بخش اورژانس بخش های...
گچساران : بلوار شهيد تندگويان - بيمارستان بعثت
۲۲۲۳۰۲۵
بیمارستان عمومي ۱۶۶ تخت خوابی شهيدرجائي گچساران در شهر گچساران‌ بخش های بیمارستان: پست پارتوم CCU اطفال داخلي روانپزشكي نوزادان جراحي عمومي جراحي زنان و زايمان ICU جنرال post ccu وقلب ارولوژي ارتوپدي چشم ENT (گوش وحلق وبيني) اورژانس ICU نوروسرجري...
خيابان شهيدبلاديان ميدان شفابيمارستان شهيدرجائي
۲۲۲۰۶۱
بیمارستان عمومي ۳۷ تخت خوابی سلمان ياسوج در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: روانپزشكي بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۱۷۵۹
بلوار مطهري -خيابان تختي -پايين تر از نقليه شهرداري
۷۴۱۳۳۳۱۷۵۹
بیمارستان عمومي ۱۹۹ تخت خوابی شهيد بهشتي ياسوج در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: سوختگي ICU جراحي مغز و اعصاب عفوني ارولوژي ارتوپدي جراحي عمومي ICUجنرال جراحي مغز و اعصاب نرولوژي روانپزشكي اورژانس داخلي بخش های ویژه بیمارستان: تالاسمي دياليز اتاق...
ياسوج-خيابان شهيد محمد منتظري
۷۴۱۲۲۲۴۷۲۱
بیمارستان عمومي ۲۵۰ تخت خوابی امام سجاد(ع) ياسوج در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: CCU ENT اطفال چشم جراحي زنان داخلي بخش نوزادان post ccu NICU اورژانس post آنژيوگرافي ارولو ژي اورژانس اطفال پست پارتوم ICU تخصصي فك و صورت فوق تخصصي ريه زايشگاه بخش...
جنب هتل آزادي ياسوج
۷۴۱۲۲۲۰۱۶۵
بیمارستان عمومي تخت خوابی مركز درمان بستر باشت در شهر باشت بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
باشت خیابان بهداشت
۷۴۱۳۳۳۷۹۳۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی بيمارستان دانشگاه آزاد در شهر ياسوج بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۱۳۳۷۳۲۱۲
یاسوج سرابتاوه پردیس دانشگاه آزاد
۷۴۱۳۳۷۳۲۱۲
بیمارستان عمومي تخت خوابی درمانگاه ثلاث باباجاني در شهر ثلاث باباجاني بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۸۳۴۶۷۲۴۹۰۰
تازه آباد ورودی شهر پشت بنزین کامرانی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی تازه آباد
۸۳۴۶۷۲۴۹۰۰
بیمارستان عمومي تخت خوابی درمانگاه دالاهو در شهر دالاهو بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۸۳۴۳۷۲۴۱۲۸
شهرستان دالاهو-بلوار راه کربلا روبه روی شهرک نظامی قدیم
۸۳۴۳۷۲۴۱۲۸
بیمارستان عمومي تخت خوابی درمانگاه روانسر در شهر روانسر بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۴۶۵۲۲۸۲۰
روانسر بلوار معلم روبه روی مسجد ویس القرن
۴۶۵۲۲۸۲۰
بیمارستان عمومي تخت خوابی كلينيك ويژه دانشگاه مهديه ۲(هلال احمر) در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۲۳۰۰۰۳
کرمانشاه
۷۲۳۰۰۰۳
بیمارستان عمومي تخت خوابی كلينيك والفجر گچساران در شهر گچساران‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۴۳۲۲۲۲۲۰۶۱
گچساران
۷۴۳۲۲۲۲۲۰۶۱
بیمارستان اطفال ۱۲۰ تخت خوابی مركز آموزشي درماني فوق تخصصي دكتر محمد كرمانشاهي در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: picu آنكولوژي اطفال اطفال نوزادان nicu جراحي عمومي جراحي گوش و حلق و بيني گوارش اطفال جراحي پلاستيك عفوني اطفال مغز و اعصاب اطفال...
چهارراه هلال احمر روبروی حسینیه اندیشه پاک
۷۲۱۸۲۱۱
بیمارستان عمومي تخت خوابی كلينيك ويژه مادر در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۸۳۱۷۲۳۹۰۲۳
۲۲ بهمن سی متری اول
۸۳۱۷۲۳۹۰۲۳
بیمارستان عمومي تخت خوابی كلينيك فوق تخصصي دانشگاه(مهديه۱) در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. ۷۲۷۷۷۰۰
کرمانشاه
۷۲۷۷۷۰۰
بیمارستان روانپزشكي ۲۰۲ تخت خوابی فارابي کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: ICU جنرال داخلي اعصاب ( نورولوژي ) روانپزشكي اورژانس بخش های ویژه بیمارستان: اورژانس سرپايي بخش های پاراالمپیک بیمارستان: آزمايشگاه طبي الكترميوگرافي...
ميدان ايثار ابتدای بلوار دولت آباد
۸۲۶۰۷۰۰
بیمارستان عمومي ۶۵ تخت خوابی شهيد چمران کنگاور در شهر كنگاور بخش های بیمارستان: ارتوپدي اطفال icu جراحي زنان و زايمان داخلي اعصاب جراحي عمومي CCU داخلي كليه و مجاري ادراري قلب وعروق پست پاتوم گوش و حلق و بيني بخش های ویژه بیمارستان: اتاق عمل...
بلوار انقلاب جنب اداره برق
۴۸۲۲۳۰۴۲
بیمارستان عمومي ۲۹ تخت خوابی دکتر معاون صحنه در شهر صحنه‌ بخش های بیمارستان: داخلي جراحي عمومي جراحي زنان و زايمان اطفال پست پارتوم داخلي قلب و عروق بخش های ویژه بیمارستان: اتاق عمل تختهاي تحت نظر اورژانس تخت زايمان پست پارتوم اطلاعات در قسمت...
بلوار امام خميني (ره) روبروي پارك معلم
۳۲۲۲۵۷۲
بیمارستان عمومي ۱۳۲ تخت خوابی امام خميني (ره) اسلام آباد غرب در شهر اسلام‌ابادغرب‌ بخش های بیمارستان: اطفال ICU جنرال CCU NICU جراحي عمومي داخلي ارولوژي ارتوپدي جراحي زنان وزايمان چشم بخش نوزادان ENT(گوش حلق بيني) پست پارتوم نورولوژي(داخلي...
خ شهيد چمران بيمارستان امام خميني (ره)
۸۳۲۵۲۲۸۵۹۶
بیمارستان عمومي ۳۲ تخت خوابی حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشيرين در شهر قصرشيرين‌ بخش های بیمارستان: جراحي عمومي اطفال جراحي زنان و زايمان داخلي پست پارتوم بخش های ویژه بیمارستان: اتاق عمل اتاق عمل اورژانس تخت زايمان تختهاي بخش اورژانس تختهاي تحت نظر...
قصرجديد
۸۳۵۴۲۲۳۸۷۳
بیمارستان عمومي ۳۳ تخت خوابی الزهراء (س) گيلان غرب در شهر گيلانغرب‌ بخش های بیمارستان: زنان وزايمان اطفال داخلي جراحي عمومي CCU ICU پست پارتوم بخش های ویژه بیمارستان: اتاق عمل تخت زايمان تختهاي تحت نظر اورژانس ليبر پست پارتوم دياليز تخت هاي بخش...
بلوار بسیج کدپستی ۶۷۸۸۱-۹۳۷۶۴
۳۲۲۶۴۶۰_۰۸۳۴
بیمارستان عمومي ۶۴ تخت خوابی قدس پاوه در شهر پاوه‌ بخش های بیمارستان: جراحي زنان و زايمان جراحي عمومي داخلي اطفال اورژانس بستري CCU پست پارتوم بخش های ویژه بیمارستان: تخت زايمان بخش اورژ انس دياليز اتاق عمل ليبر پست پارتوم بخش های پاراالمپیک...
ابتداي شهر خيابان کمربندي
۷۲۲۵۲۵۴
بیمارستان عمومي ۸۴ تخت خوابی حضرت رسول (ص) جوانرود در شهر جوانرود بخش های بیمارستان: جراحي عمومي داخلي عفوني اطفال جراحي زنان و زايمان ارولوژي ICU جنرال CCU نوزادان ENT ارتوپدي پست پارتوم جراحي چشم داخلي قلب وعروق داخلي مغز واعصاب post ccu...
خيابان برادران اميني
۶۹۵۷
بیمارستان زنان و زايمان ۸۰ تخت خوابی معتضدي کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: NICU جراحي زنان و زايمان بخش نوزادان پست پارتوم بخش های ویژه بیمارستان: اتاق عمل تخت زايمان تختهاي بخش اورژانس ليبر IVF(ناباروري) تخت هاي تحت نظر اورژانس بخش...
ميدان فردوسي
۵۲
بیمارستان عمومي ۴۳ تخت خوابی سجاد کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: جراحي زنان و زايمان جراحي عمومي ICUجنرال چشم جراحي مغز و اعصاب پست پارتوم ENT ارتوپدي ارولوژي فك و صورت بخش های ویژه بیمارستان: اتاق عمل اتاق عمل اورژانس تخت زايمان...
خيابان بهار - بيمارستان سجاد
۳۷۲۵۳۶۰۷
بیمارستان ۰ تخت خوابی سينا کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: عفوني بخش های ویژه بیمارستان: بخش های پاراالمپیک بیمارستان: آزمايشگاه طبي راديولوژي الكتروكارديو گرافي برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید.  
 
 
بیمارستان ۰ تخت خوابی چهارمين شهيد محراب کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: ارولوژي ICU جنرال بخش های ویژه بیمارستان: دياليز بخش های پاراالمپیک بیمارستان: آزمايشگاه طبي راديولوژي سونوگرافي سنگ شكن برون اندامي آزمايشگاه پاتولوژي كبالت...
دولت آباد
 
بیمارستان عمومي ۱۰۰ تخت خوابی حضرت معصومه (س) کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: NICU اطفال جراحي زنان و زايمان جراحي عمومي icu بخش نوزادان پست پارتوم قلب ccu بخش های ویژه بیمارستان: پست پارتوم تخت زايمان ليبر تختهاي تحت نظر اورژانس اتاق...
بلوار شهيد شيرودي (طاق بستان ) نرسيده به سه راه مسکن
۴۲۴۷۰۰۵
بیمارستان عمومي ۱۹۶ تخت خوابی بيستون کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: ICU جنرال فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان ENT ارتوپدي ارولوژي اطفال جراحي زنان و زايمان جراحي عمومي جراحي مغز و اعصاب چشم داخلي عفوني فوق تخصصي ـ جراحي توراكس فوق تخصصي ـ...
بلوار کيهانشهر جنب شهرک رسالت
۷
بیمارستان عمومي ۲۰۱ تخت خوابی امام خميني (ره) کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: ENT ICU داخلي جراحي عمومي چشم داخلي سوختگي عفوني فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت مسموميت اورژانس داخلي بخش های ویژه بیمارستان: اتاق...
خيابان نقليه
۸۳۱۷۲۷۹۱۰۴
بیمارستان عمومي ۳۰ تخت خوابی شهيد فهميده کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: اطفال بخش های ویژه بیمارستان: تالاسمي تختهاي بخش اورژانس بخش های پاراالمپیک بیمارستان: داروخانه راديولوژي آزمايشگاه طبي برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های...
خيابان منزه بيمارستان شهيد فهميده
۷۲۲۶۷۶۸
بیمارستان ۱۲۸ تخت خوابی امام حسين (ع) کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: ICU جنرال NICU اطفال جراحي زنان و زايمان جراحي عمومي ارولوژي جراحي مغز و اعصاب داخلي داخلي اعصاب ( نورولوژي ) چشم ENT ارتوپدي نوزادان POST CCU پست پارتوم اورژانس...
کرمانشاه - طاقبستان - نرسيده به پارک کوهستان
۳
بیمارستان ۰ تخت خوابی رازي کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: اطفال PICU NICU فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان بخش های ویژه بیمارستان: تالاسمي دياليز هموفيلي بخش های پاراالمپیک بیمارستان: راديولوژي برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر...
بلوار شهيد بهشتي پشت بيمارستان طالقاني
۸۳۶۷۹۹۶
بیمارستان عمومي ۶۴ تخت خوابی ۵۲۰ کرمانشاه در شهر كرمانشاه‌ بخش های بیمارستان: CCU جراحي ارتوپدي جراحي عمومي داخلي اعصاب عفوني چشم ENT ارولوژي بخش های ویژه بیمارستان: اتاق عمل تختهاي بخش اورژانس بخش های پاراالمپیک بیمارستان: آزمايشگاه طبي داروخانه...
خ دانشجو - بلوار دانشجو - روبروی پادگان شهید همت
۱۸

صفحه‌ها

-

اطلاعات تماس:

.۴۴۲۸۸۰۵۰ .۰۹۱۲۸۱۸۰۲۰۸