شعر کودک

شعر کودک درباره پلیس

شعر کودک درباره پلیس:

 

 

blushblushblush

شبا که ما میخوابیم
آقا پلیسه بیداره

ما خواب خوش میبینیم
اون دنبال شکاره

آقا پلیس زرنگه
با دزدا خوب میجنگه

ما هم اونو دوست داریم
بهش احترام میزاریم

افزودن دیدگاه جدید