دسته بندی کاردستی ها

کاردستی ساخت دریا و قایق

کاردستی ساخت دریا و قایق

در این تصویر نحوه ساخت کاردستی دریا و قایق را مشاهده خواهید نمود. 

قسمت دوم ساخت قایق

در این قسمت روش دیگری برای ساخت قایق را آموزش خواهید دید.

افزودن دیدگاه جدید

کاربر گرامی شماره تماس، ایمیل شما به هیچ عنوان روی وب سایت رادیوکودک نمایش داده نخواهد شد. اگر می خواهید نام شما نیز بصورت عمومی نمایش داده نشود از عبارت "ناشناس" استفاده نمائید. برای مشاهده بازخوردهای بیشتر در این قسمت کلیک کنید.
برای مشاهده بازخوردهای بیشتر در این قسمت کلیک کنید.

اطلاعات تماس:

.۷۷۱۹۱۶۵۹ .۷۷۱۸۹۶۲۴

اطلاعات تماس:

.۴۴۳۷۶۸۱۹ .۰۹۱۲۴۲۵۰۱۴۲